Z češtiny

 
 
Orloj-Astronomical Clock_C.png

Language JEM – jazykový klenot

nezávislé poradenství v oblasti překladů a tvorby textů v angličtině

Profesionální a kvalifikovaná překladatelka a externí reklamní textař pracující na volné noze.
Rodilá mluvčí angličtiny: zkušená korektorka a redaktorka angličtiny.
Absolventka univerzity obor ruský jazyk a státní zkoušky z českého jazyka. Více než 12 let praxe v oboru.

Překlady z češtiny do angličtiny a ruštiny do angličtiny (UK + US & AU varianty angličtiny).
Členka UK Chartered Institute of Linguists (britského institutu lingvistů), která umí nabízet oficiální ověřený překlad s razítkem.

 
Translation Blue.png

PřekladY

 • Překlad neodborného textu z ruštiny do angličtiny a z češtiny do angličtiny
 • Překlad odborného textu z ruštiny do angličtiny a z češtiny do angličtiny
  Úzce specializovaný obsah s technickou terminologií
 • Transcreation
  Kreativní překlad reklamních a marketingových textů podle kreativního briefu pro dosažení co nejvyšší zákaznické angažovanosti ve Vašem cílovém trhu
  Zpětný překlad (back translation) podle potřeby
 
Expert English Circle4.png

Editace

Rozsáhlejší změny textu vypracovaného jiným rodilým mluvčím angličtiny: citlivá stylistická úprava, opravu a sjednocování terminologie, úprava celých vět, úprava na stanovenou délku

Revize

Kontrola překladu vypracovaného jiným překladatelem (rodilým mluvčím angličtiny) s přihlédnutím k výchozímu textu

Revize zdrojového souboru v angličtině, aby překlad do jiných jazyků šlo bez problémů

Korektura

Jazykové opravy překladu vypracovaného jiným překladatelem (rodilým mluvčím angličtiny), včetně pravopis, překlepy atd., bez přihlédnutí k výchozímu textu

 

Další služby

 • Transkripce angličtiny
 • Adaptace: faktické změny textu podle cílových trhů
 • Copywriting: vytváření textu od začátku v angličtině
 • Normalizace variantů angličtiny: rodilá mluvčí britské angličtiny (UK)
  Odborník na americkou angličtinu (USA), kanadskou angličtinu (CA) a australskou angličtinu (AU)
 • Semináře a školení pro textařů, jazykářů a překladatelské týmy   
 • Post editace strojového překladu (PEMT)
 • Správa překladových pamětí (TM) a terminologických databází
 • Lokalizace webových stránek
 

 

Kontaktujte nás

 

Požádejte o cenovou nabídku

Dozvíte se více

 

Jemma Pullen BA (Hons) DipTransIoLET MCIL

E-mail: jemma.pullen@languagejem.co.uk

Skype:  dzemochka

Telefon: +44 7805 972 993

 

Těším se na případné budoucí spolupraci.

 

 

Odborné předměty

 

Brand a marketing

 • Webové stránky
 • Marketingové emaily
 • Brožury, letáky
 • Tón komunikace
 • Reklamy  a speciální nabídky

 

Obchodní a komerční komunikace

 • Dopisy a e-maily
 • Prodejní prezentace
 • Výroční zprávy
 • Smlouvy a dohody
 • Faktury a daňové doklady
 • Ceníky a popisy produktů
 • Výpisy z obchodního rejstříku

 

Evropská unie

 

Ekologie a životní prostředí

  Pohostinství, volný čas a cestovní ruch

  Pro hotely, restaurace, jídelny, menza, kavárny, bary, kluby, tělocvičny, spa resorty, sportovní kluby a pod.

  • Výživa a wellness
  • Jídelní lístky
  • Vinné lístky
  • Webové stránky
  • Marketingové emaily
  • Brožury, letáky
  • Značení budov
  • Turistické průvodce
  • Rozvrhy a itineráře

   

  Webové projekty a localizace

  • e-commerce
  • Adaptace

  Osobní doklady

  • Diplomy a osvědčení
  • Matriční doklady
  • Diplomová práce
  • Oddací list
  • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • Rodný list
  • Úmrtní list
  • Občanský průkaz
  • Cestovní pas
  • Dokumenty o potvrzení, změna, rušení, ukončení trvalého pobytu
  • Výpis z trestního rejstříku
  • Stručný životopis a průvodní dopis
  • Smlouva o nájmu bytu

    

    Medicína a zdravotní péče

    • Preklad dokumentace pro klinické hodnocení léčivých přípravků a klinickou prohlídku zdravotnických prostředků (z SÚKL, z etických komisí, zadavatel anebo výrobce)
    • Lékařské záznamy a anamnéza
     

    Tato stránka je pouze pro informační účely. Tak, prosím, omluvte chyby v mém psaní českého jazyka. Vidíte, nejsem rodilá mluvčí.
    Vždycky pracuji pro klienty jen na svém mateřském jazyce, angličtině, a provádím důkladné kontroly, abych se vyhnula chybám a překlepy.