Certifikované překlady

Z češtiny do angličtiny

Kvalitně provedené ověřené překlady úředních dokumentů profesionální kvalifikovanou překladatelkou pro podání orgánům, úřadům, správám a institucím Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako například: Ministerstva vnitra (Home Office), Britské velvyslanectví, Centrum vízových žádostí, britské imigrační služby (UK Visas and Immigration), matriční úřad a více.

Doklady o finanční situaci

 • Doklad o výši měsíčních příjmů

 • Výplatní pásky

 • Faktury

 • Referenční dopis od zaměstnavatele

Doklady o státním občanství

 • Doklad o státní příslušnosti

 • Doklad o místu trvalého pobytu na území ČR

 • Potvrzení o státním občanství České republiky

 • Osvědčení o státním občanství České republiky

 • Potvrzení o přechodném pobytu

 • Pobytová karta

 • Doklad potvrzení o trvalém pobytu

 • Průkaz o povolení k pobytu

 • Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany

 • Průkaz o povolení k pobytu azylanta

průkaz totožnosti

 • Občanský průkaz

 • Cestovní doklady

 • Cestovní pas

 • Řidičský průkaz

 • Rozhodnutí o změně jména a příjmení

Doklady o vzdělání

 • Vysvědčení pro základní školu

 • Vysvědčení pro střední školy a konzervatoře

 • vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání

 • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

 • Vysvědčení o maturitní zkoušce

 • Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři

 • Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole

 • Vysvědčení o státní jazykové zkoušce

 • Vysvědčení pro základní umělecké školy

 • Osvědčení o profesní kvalifikaci

 • Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu

 • Osvědčení o účasti na projektu

 • Potvrzení o absolvování bakalářského studia

 • Certifikáty a osvědčení studentů magisterského studia

 • Potvrzení o praxi pro uchazeče o bakalářské studium

 • Potvrzení o absolvování magisterského studia

 • Potvrzení lékaře o schopnosti studia na vysoké škole

 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

 • Doklady o dosažené kvalifikaci nebo odborné způsobilosti

EVIDENCE A SPISOVÁ DOKUMENTACE DĚTÍ

 • Rodný list

 • Hlášení o narození

 • Rozhodnutí soudu o osvojení

 • Rozhodnutí soudu o popření otcovství

 • Smlouvy o úschově

manželství, partnerství a rozvod

 • Doklad o registrovaném partnerství

 • Oddací list

 • Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

 • Zápis o uzavření manželství

 • Rozhodnutí soudu o rozvodu manželství

 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 • Matriční doklady

lékařské dokumentace

 • Doklad o zdravotní způsobilosti

 • Doklad o pojištění

 • Žádost o zdravotnickou dokumentaci

 • Lékařské záznamy

 • Propouštěcí zpráva

 • Zpráva o průběhu hospitalizace

Úmrtí

 • Úmrtní list

 • List o prohlídce zemřelého

trestné činy

 • Výpis z registra trestů

 • Hlášení pojistné události

 • Policejní zpráva

 

Zjistěte více o dalších typech překladů z češtiny do angličtiny

Brand a marketing

Medicína a zdravotní péče

Obchodní a komerční komunikace

Webové projekty a localizace

Evropská unie

Pohostinství, volný čas a cestovní ruch

Ekologie a životní prostředí

Osobní doklady